Ohjelmistoratkaisut

Solu

Työstöarvojen korjausta mittaustulosten perusteella

Solu on ohjelma työkalukorjaimien säätämiseksi automaattisesti mittauslaitteiden tulosten perusteella. Ohjelman avulla voidaan kompensoida lämpötilavaihtelun ja työkalujen kulumisen aiheuttamia mittamuutoksia pitkissä työstösarjoissa.

Parantaa tuottavuutta

Tuottavuus paranee kun työstöarvot siirretään automaattisesti työstökoneille ja mittavirheiden aiheuttamat vialliset kappaleet poistuvat. Samoilla terillä voidaan myös ajaa pidempään kun terät vaihdetaan vasta kun asetetut rajat ylittyvät. Työstökoneessa ei myöskään tarvitse välttämättä olla paikkoja varatyökaluille, samoja työkaluja voidaan käyttää pidempään.

Kehittyneitä ominaisuuksia

Solu mahdollistaa tiedon välittämisen robotin ja työstökoneen välillä. Välitettävä tieto voi olla esimerkiksi palvelupyyntöjä, jolloin robotin ja työstökoneen välistä johdotusta voidaan yksinkertaistaa ja asennusaikaa lyhentää. Tieto voi tulla myös yrityksen tuotannonohjausjärjestelmästä, esim kappaleeseen kaiverrettavia sarjanumeroita tai mittoja.

Miehittämättömässä ajossa ohjelma voi hälyttää käyttäjän tekstiviestillä mikäli robotti tai työstökone hälyttää ongelmasta.

Sääntöjen muokkaus

Parantaa laatua

Jokainen kappale mitataan ja alkavat mittapoikkeamat korjataan ennen kuin ne ylittävät toleranssirajat.

Automaattiajossa ohjelma voi myös pysäyttää tuotannon hallitusti kun annetut mittarajat ylittyvät.

 • Yksinkertainen käyttää, tuotannossa testattu
 • Nopea ohjelman vaihto eri kappaleille
 • Usean työstökoneen samanaikainen ohjaus mittaustulosten perusteella
 • Modulaarinen: tukee eri mittakone-, työstökone- ja robottimalleja
 • Käyttäjäystävällinen: Helppo sääntöjen luonti, saatavilla eri kielille, käyttö selaimen kautta

Ajonäkymä

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt

Ota yhteyttä: Janne Mäntyharju, 044 297 8506

Fanuc FOCAS

Focas on rajapinta tiedon vaihtoon Fanuc-ohjausten kanssa. Focas tarjoaa laajat mahdollisuudet tiedojen keruuseen työstökoneesta, työstöarvojen muuttamiseen sekä koneen logiikan kanssa keskustelemiseen.

Sovellusesimerkkejä:

 • Käyttöasteen ja muiden käyttötietojen keräys
 • Ohjelmien syöttö ja muuttaminen koneen muistissa
 • Työstöarvojen ja mittojen muuttaminen työstön aikana
 • Tietojen kuten merkittävien sarjanumeroiden tms. siirto työstökoneelle
 • Synkronointi ulkoisten järjestelmien kuten robottien tai kuljettimien kanssa
 • Työstökoneen PLC-tietojen kysely ja asettaminen

Tarjoamme konsultointia ja ohjelmistokehitystä Focas-rajapintaan liittyen. Pystymme auttamaan vastaavissa asioissa myös muiden kuin Fanuc-ohjauksella varustettujen koneiden kanssa. Ota yhteyttä ja kerro tarpeestasi niin etsitään yhdessä sopiva ratkaisu!

Kompressoriohjain

G-Tronic kompressoriohjain mahdollista kompressoreiden ja kompressoriryhmien vuorotuksen ja etähallinnan. Ohjaimen avulla on mahdollista järjestää kompressoreiden vuorotus tilanteessa jossa koko kapasiteettia ei tarvita yhtä aikaa. Ohjain osaa myös käynnistää tarvittavan määrän kompressoreita, mikäli verkoston paine laskee asetetun rajan alle.

Ohjain mahdollistaa myös kompressoreiden etähallinnan. Kompressorit on mahdollista käynnistää ja sammuttaa etänä verkkosivun tai ohjelmistorajapinnan kautta. Kompressoriohjain voi myös itsenäisesti kysellä liitetyiltä työstökoneilta vieläkö paineilmalle on tarvetta ja sulkea paineilman kun kaikki koneet ilmoittavat työn olevan valmis.

 • Paineilma on merkittävä sähkön kuluttaja. Ohjain säästää sähköä käyttämällä oikeaa määrää kompressoreita vain tarvittaessa.
 • Usean kompressorin järjestelmässä kompressoreiden tasainen käyttö. Auttaa myös tahdistamaan kompressoreiden huollot.
 • Etäsammutus mahdollistaa paineilman sammutuksen miehittämättömässä ajossa kun tuotantosolut ovat lopettaneet toimintansa.

Ota yhteyttä